Refinanszírozás

Az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II programja:

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. programja által olyan magyarországi mikro, kis – és középvállalkozások igényelhetnek hitelt, melyek magasabb kockázati profiluk, illetve alacsonyabb igényelni kívánt hitelösszegük miatt a kereskedelmi hitelintézeteknél csak kedvezőtlen feltételekkel, vagy egyáltalán nem tudnak külső forráshoz jutni. A program keretösszege összesen 100 milliárd forint, melynek célja, hogy a fentebb említett vállalkozások folyamatos pénzügyi forráshoz  juthassanak versenyképességük és fejlődésük fenntartása érdekében.

A programban résztvevők köre:

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás (KKV) kritériumoknak megfelelő, nem agrár besorolású, Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működő új vagy meglévő vállalkozás.

A hitel felhasználása:

A Hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló ingatlanvásárláshoz és beruházáshoz, új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz és beszerzéshez, a beruházáshoz kapcsolódó- vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz, illetve immateriális javak beszerzésére vehető igénybe.

Immateriális javak önálló finanszírozása nem lehetséges, kizárólag a finanszírozott tárgyi eszköz működéséhez, működtetéséhez elengedhetetlen immateriális javak beszerzése megengedett, legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-ának megfelelő összeg erejéig.

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken számolhatók el.

A Hitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

Bővebb információkért, kérjük olvassa el a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. 2019. május 20-tól hatályos Termékleírását  ide kattintva, vagy az ÁHPV Zrt. Kondíciós listáját ide kattintva.